Motorvej – sommer/efter 05

Indlejet på timebasis hos Hansson & Knudsen A/S Odense.
I forbindelse med arbejde på ny motorvej Ringe/Kværndrup (Det gamle 4-sporede stykke).
Arbejdet gik ud på hovedsagelig igravning af dræn til afvandning af vejbaner/etablering af stikveje (Ørbækvej/Industrivej Ringe).