Minigraver 1,6 ton

Minigraver 1.6 tons med skovle “20, “35, “60 og 100 med kip.

Timepris 375,- med fører.