Åbenhus Svenningssen KBH 08

Demokørsel med 8 tons bobcat i forbindelse med åbenthus KBH.